APASAAPASAAPASAAPASAAPASAAPASAAPASAAPASA

                              O societate informată oferă premisele unor orizonturi sigure

Sustinători ai  principiului transparentei, oferim publicului care ne “vizitează” informatii privind proiectele noastre, intentiile si colaborările viitoare.

Pentru atingerea dezideratelor propuse, căutăm, permanent, solutii prin intermediul cărora materialele informativ-educative, realizate la nivelul Inspectoratului General, să fie diseminate, cu eficientă, tuturor categoriilor de public, atât adulti, cât si copii. Pentru promovarea măsurilor si regulilor de comportare specifice tipurilor de situatii de urgentă si popularizarea acestora către toate categoriile sociale, derulăm activităti de informare preventivă în scoli, grădinite, centre destinate copiilor cu dizabilităti, operatori economici etc. si initiem demersuri parteneriale cu institutii apartinând mediului public si privat al statului.

În ultimii ani, la nivelul institutiei noastre au fost desfăsurate o serie de activităti în acord cu prevederile conventiilor încheiate: crearea unui climat preventiv în rândul comunitătii, prin informarea si  constientizarea acesteia asupra importantei cunoasterii măsurilor si modului de comportare în cazul producerii unor situatii de urgentă, respectiv consecintelor la care poate fi expusă în cazul nerespectării lor.

Manifestând deschidere fată de dumneavoastră, vă prezentăm colaborările aflate în derulate atât la nivelul Capitalei, cât si la nivel local, implicit scopul si obiectivele care sustin aceste proiecte:


- Organizatia WORLD VISION INTERNATIONAL filiala România - colaborarea în procesul de informare, instruire si educare a membrilor comunitătilor urbane si rurale, cu privire la tipurile de riscuri naturale specifice  României, modul de comportare în cazul producerii unor dezastre naturale;


  - Asociatia pentru Implementarea Democratiei AID România – promovarea campaniilor de educare, informare si constientizare a cetătenilor cu privire la comportamentul premergător, pe timpul si după producerea unei calamităti sau a unei situatii de urgentă;


 - Phoenix Media si Vision Media Plus – promovarea prin intermediul TV-screen-urilor stradale apartinând celor două firme, a mesajelor de educare, informare si constientizare a cetătenilor cu privire la pericolele la care se expun în comunitatea în care locuiesc, modul de comportare pentru prevenirea acestora, precum si măsurile ce trebuie luate în cazul situatiilor de urgentă. Totodată, prin Parteneriatul încheiat, pietonii si conducătorii auto, pot primi informatii, în timp real, despre evenimentele majore în desfăsurare, atât în Capitală, cât si în tară, pentru limitarea cărora echipele de interventie sunt solicitate si pentru care este necesară ocolirea zonei si/sau luarea unor măsuri de către cetăteni; Acest sistem flexibil de comunicare, unic în Europa, este adaptat nevoilor actuale de informare a opiniei publice si a mass-media, datorită rolului acestuia de “interfată” de comunicare între vectorii de imagine (IGSU) ai MAI si cetăteni;


- Asociatia Natională pentru Protectia Consumatorilor si Promovarea Programelor si Strategiilor (ANPCPPS) – promovarea diverselor campanii de educare, informare si întărire a capacitătii institutionale, pe tema situatiilor de urgentă la nivel national, precum si crearea unei mentalităti preventive si a unei atitudini pro-active, atât în rândul autoritătilor publice, cât si a cetătenilor;


-  Administratia Natională a Penitenciarelor – organizarea si desfăsurarea unor activităti de educatie preventivă, cu tematică din domeniile protectie civilă, prevenirea si stingerea incendiilor în centrele de reeducare si penitenciarele pentru minori si tineri, din sistemul administratiei penitenciarelor;


-  Asociatia Centrul Român pentru Initiativă Socială – promovarea diverselor campanii de educare si informare a cetătenilor privind măsurile ce trebuie respectate înainte, pe timpul si după producerea unei situatii de urgentă, precum si modul de comportare în astfel de cazuri.


- Liga asociatilor de proprietari HABITAT - organizarea si desfăsurarea unor activităti comune, prin care să se promoveze în rândul proprietarilor de imobile măsurile si regulile de comportare ce trebuie respectate pentru prevenirea izbucnirii ori limitarea efectelor incendiilor la locuintele multifamiliale.

Contactati-ne

pentru parteneriat !

 

Partenerii nostri:

| Prima pagina | Obiectivele noastre | Parteneri | Agenda activităti | Noutăti | Pliante - Materiale video | Contact |

| Incendiul | Inundatia | Cutremurul | Canicula | Fen. Meteo Periculoase | Accidentul Nuclear | Munitia Neexplodată | Alunecarea de teren | Evacuarea | Apel la 112 |


Site administrat de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta - Inspectia de Prevenire - Analiza Riscuri si Strategii Preventive