APASAAPASAAPASAAPASAAPASAAPASAAPASAAPASA

 Evacuarea reprezintă măsura de protectie civilă luată înainte, pe timpul sau după producerea unei situatii de urgentă, la declararea stării de alertă, care constă în scoaterea din zonele afectate sau potential a fi afectate, în mod organizat, a populatiei, a unor institutii publice, operatori economici, animalelor, bunurilor materiale si dispunerea lor în zone sau localităti care asigură conditii de protectie si supravietuire.

   Evacuarea se planifică si se organizează în functie de tipul de risc, avându-se în vedere parametrii specifici ce caracterizează evolutia si amploarea consecintelor acestuia si încep imediat după identificarea pericolului ori după producerea acestuia si se execută în baza planurilor de evacuare întocmite în acest sens.

Semnal de alarma pentru înstiintarea populatiei de producerea unui dezastru.

În caz de situatii de urgentă, actiunea de evacuare începe imediat după identificarea pericolului ori după producerea acestuia, acordându-se prioritate evacuării populatiei.

Evacuarea se execută în localităti care trebuie să asigure legaturi de comunicatii, conditii de cazare, hrănire si asistentă medicală, precum si continuarea activitătii social-economice, functionarea institutiilor si operatorilor economici, desfăsurarea procesului de învătământ etc.


Organizarea actiunilor de evacuare în situatii de urgentă se realizează de:

- ministerele si institutiile publice centrale, pe baza planurilor de evacuare proprii, avizate de inspectorul general al Inspectoratului General pentru Situatii de Urgentă si aprobate de ministrul de resort sau de conducătorul institutiei;

- institutiile publice locale, pe baza planurilor de evacuare proprii, avizate de seful inspectoratului pentru situatii de urgentă judetean/al municipiului Bucuresti si aprobate de ministrul sub a cărui coordonare se află;

- autoritătile administratiei publice locale, pe baza planurilor de evacuare proprii, întocmite de personalul cu atributii în domeniu, avizate de vicepresedintele comitetului pentru situatii de urgentă si de seful inspectoratului pentru situatii de urgenta judetean/al municipiului Bucuresti si aprobate de presedintele comitetului;

- inspectoratele pentru situatii de urgentă judetene/almunicipiului Bucuresti, pentru evacuarea populatiei si a unor bunuri materiale, pe baza planurilor de evacuare proprii, avizate de vicepresedintele comitetului pentru situatii de urgentă si aprobate de presedintele comitetului;

- operatorii economici, pe baza planurilor de evacuareproprii, avizate de seful inspectoratului pentru situatii de urgentă judetean/al municipiului Bucuresti si aprobate de presedintele comitetului pentru situatii de urgentă local.

| Prima pagina | Obiectivele noastre | Parteneri | Agenda activităti | Noutăti | Pliante - Materiale video | Contact |

| Incendiul | Inundatia | Cutremurul | Canicula | Fen. Meteo Periculoase | Accidentul Nuclear | Munitia Neexplodată | Alunecarea de teren | Evacuarea | Apel la 112 |


Site administrat de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta - Inspectia de Prevenire - Analiza Riscuri si Strategii Preventive